Impressum

Impressum

Impressum

www.bautec-hoefer.de is een commerciële dienst van

BAUTEC Höfer - RuhrBauShop - Michael Höfer

Hängebank 7

DE-45307 Essen, Duitsland

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website: Michael Hoefer

 

Hyperlinks:

Op deze website zijn er links naar andere websites. Het volgende geldt voor al deze links: We willen vooral benadrukken dat wij geen enkele invloed op de ontwerpen en de inhoud van de gelinkte pagina's hebben. Daarom hebben wij, als beheerder van deze website, hierbij uitdrukkelijk distantiëren wij ons van alle inhoud van alle gelinkte pagina's en er geen goedkeuring aan deze inhoud. Dit geldt voor alle links op de gehele BAUTEC HÖFER website.

In geen geval de web site-eigenaar geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor u of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of een gelinkte website. Verder is elke aansprakelijkheid voor gederfde winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, en het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesystemen, uitgesloten. Dit geldt zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade uitdrukkelijk is gewezen op ons.

 

Generell informatie:

Gewichten: Alle gegevens gegeven met betrekking tot gewicht zijn ca. gegevens, zonder enige verplichting.

Illustratie en tekenen: Alle illustraties zijn vrijblijvend voor de versie van de geleverde goederen. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor alle technische gegevens / tekeningen.

Publieke index van procedures / recht van toegang: Door het publiek index van de procedures vermeld op onze website (volgens § 4e Bundesdatenschutzgesetz) krijg je een algemeen overzicht voor welke groep van mensen en voor welke doeleinden onze onderneming verzamelt, verwerkt of maakt gebruik van gegevens en aan wie de gegevens worden verstrekt. Op verzoek zijn wij bereid om u schriftelijk te informeren of en welke persoonlijke gegevens van u is opgeslagen. Voor zover mogelijk, bieden wij u de mogelijkheid om up-date of te herzien uw persoonlijke gegevens opgeslagen.

Links naar meer providers: BAUTEC HÖFER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere aanbieders die kunnen worden bereikt via hyperlink via de homepage.

Veel links van onze homepage verwijzen naar inhoud die niet zijn opgeslagen op eigen applicatie servers. Bij het opzetten van zijn externe links zijn gecontroleerd met betrekking tot illegaliteit en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Toch kan de inhoud worden gewijzigd door de provider achteraf. BAUTEC HÖFER is niet gebonden aan voortdurend te controleren die en dus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Verandering in de gegevensbescherming:

BAUTEC HÖFER behoudt zich het recht voor om deze gegevens bescherming van de privacy aan te passen op elk gewenst moment in overeenstemming met de geldende privacybeleid.

Laatste editie: november 2015

 

Leverancier van deze website:

Adres

BAUTEC HÖFER - RuhrBauShop - Michael Höfer

Hängebank 7

DE-45307 Essen Duitsland (Deutschland)

Telefoon +49 201 469 02 07

Fax +49 201 469 02 08

Contactpersoon Michael Höfer

E-mail Info@Bautec-Hoefer.de

Handelsregister HRA 9378 AG Essen

Tax Identification
BTW-ID DE305146982
Tax-nr. 111/5117/2632
 

Bankrekening
Bank Sparkasse Westmuensterland
Rekeningnr. 33 011 560
BLZ 401 545 30
SWIFT BIC: WELADE3WXXX

IBAN: DE55 4015 4530 0033 011560